C C C C A+ A A- X

Представяне

      Варненският апелативен съд е третият по големина в страната сред съдилищата от своя ранг. С решение на Висш съдебен съвет от декември 1997 година се създават апелативните съдилища и апелативни прокуратури в София, Велико Търново, Пловдив, Варна и Бургас. Дейността на Апелативните съдилища е регламентирана в Закона за съдебната власт,  според който те разглеждат делата, образувани по жалби и протести срещу първоинстанционните актове на окръжните съдилища в неговия съдебен район.

      На 21.01.1998 г с решение Висшия съдебен съвет определя в съдебния район на Варненски апелативен съд да бъдат окръжните съдилища Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра.

     Апелативният съд осъществява организационно ръководство за усъвършенстване на дейността на изброените по-горе съдилища, извършва периодично ревизии на работата им, анализира и обобщава както своята практика, така и тази на  окръжните съдилища от съдебния район, организира повишаването на квалификацията на съдиите.

       Варненският апелативен съд се състои от гражданско, търговско и наказателно отделения.

      По данни на националната статистика Апелативен съд – Варна постига категорично добри резултати по отчитаните от Висшия съдебен съвет показатели за бързина на правораздаването, срочност, ефективност и за качество на съдебните актове. Респектираща по своя мащаб е социалната и образователна програма на съда. Единна по своите послания и мисия е медийната политика в целия апелативен район.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация